သင့်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာသည် ကျွန်ုပ်တို့အတွက် အရေးကြီးပါသည်။ကျွန်ုပ်တို့၏ဝဘ်ဆိုဒ်၊ https://www.jwtrubber.com နှင့် ကျွန်ုပ်တို့ပိုင်ဆိုင်ပြီး လည်ပတ်နေသော အခြားဝဘ်ဆိုက်များတွင် သင့်ထံမှ ကျွန်ုပ်တို့စုဆောင်းရရှိနိုင်သည့် အချက်အလက်များနှင့် ပတ်သက်၍ သင့်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာကို လေးစားရန် JWT ၏ မူဝါဒဖြစ်သည်။

သင့်အား ဝန်ဆောင်မှုပေးရန်အတွက် အမှန်တကယ်လိုအပ်သည့်အခါတွင်သာ ကျွန်ုပ်တို့သည် ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကို တောင်းခံပါသည်။သင့်အသိပညာနှင့် သဘောတူညီမှုဖြင့် တရားမျှတပြီး တရားမျှတသော နည်းလမ်းဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့ စုဆောင်းပါသည်။ကျွန်ုပ်တို့က ၎င်းကို အဘယ်ကြောင့် စုဆောင်းနေရကြောင်းနှင့် ၎င်းကို မည်သို့အသုံးပြုမည်ကို သင့်အား အသိပေးထားသည်။

သင့်တောင်းဆိုထားသော ဝန်ဆောင်မှုကို ပေးဆောင်ရန် လိုအပ်သရွေ့ စုဆောင်းထားသော အချက်အလက်များကိုသာ ကျွန်ုပ်တို့ ထိန်းသိမ်းထားပါသည်။ကျွန်ုပ်တို့ သိမ်းဆည်းထားသည့် မည်သည့်ဒေတာ၊ ဆုံးရှုံးခြင်းနှင့် ခိုးယူခြင်းတို့ကို ကာကွယ်ရန် စီးပွားဖြစ်လက်ခံနိုင်သော နည်းလမ်းများအပြင် ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ ဝင်ရောက်ခြင်း၊ ထုတ်ဖော်ခြင်း၊ ကူးယူခြင်း၊ အသုံးပြုခြင်း သို့မဟုတ် ပြုပြင်မွမ်းမံခြင်းတို့ကို ကာကွယ်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။

ကျွန်ုပ်တို့သည် ဥပဒေအရ လိုအပ်သည့်အခါမှလွဲ၍ မည်သည့် ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို လူသိရှင်ကြား သို့မဟုတ် ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများနှင့် မျှဝေခြင်းမပြုပါ။

ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝဘ်ဆိုဒ်သည် ကျွန်ုပ်တို့မှ လုပ်ဆောင်ခြင်းမရှိသော ပြင်ပဆိုက်များနှင့် ချိတ်ဆက်နိုင်ပါသည်။ဤဆိုက်များ၏ အကြောင်းအရာနှင့် ကျင့်ထုံးများအပေါ် ကျွန်ုပ်တို့တွင် ထိန်းချုပ်နိုင်စွမ်းမရှိသည့်အပြင် ၎င်းတို့၏ သက်ဆိုင်ရာ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာမူဝါဒများအတွက် တာဝန် သို့မဟုတ် တာဝန်ခံမှုကို လက်မခံနိုင်ကြောင်း ကျေးဇူးပြု၍ သတိပြုပါ။

ကျွန်ုပ်တို့သည် သင်အလိုရှိသော ဝန်ဆောင်မှုအချို့ကို သင့်အား ပေးစွမ်းနိုင်မည်မဟုတ်ကြောင်း နားလည်ခြင်းဖြင့် သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များအတွက် ကျွန်ုပ်တို့၏တောင်းဆိုမှုကို လွတ်လပ်စွာငြင်းဆိုနိုင်ပါသည်။

ကျွန်ုပ်တို့၏ဝဘ်ဆိုဒ်ကို သင်ဆက်လက်အသုံးပြုခြင်းသည် ကိုယ်ရေးကိုယ်တာနှင့် ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များနှင့်ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်တို့၏အလေ့အကျင့်များကို လက်ခံမှုအဖြစ် မှတ်ယူမည်ဖြစ်သည်။ကျွန်ုပ်တို့သည် သုံးစွဲသူဒေတာနှင့် ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကို ကိုင်တွယ်ပုံနှင့်ပတ်သက်၍ မေးခွန်းများရှိပါက ကျွန်ုပ်တို့ထံ လွတ်လပ်စွာ ဆက်သွယ်ပါ။

ဤမူဝါဒသည် 2021 ခုနှစ် သြဂုတ်လ 1 ရက်နေ့အထိ အသက်ဝင်ပါသည်။

ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီအကြောင်း ပိုမိုလေ့လာပါ။